Pravidelné stretnutia

Streda 18.00 Biblické a modlitebné zhromaždenie

Nedeľa 9.30 Pamiatka Pánova

Nedeľa 11.30 Biblické zhromaždenie

4.nedeľa v nepárnom mesiaci mesačné zhromaždenie,

v párnom mesiaci v Kresťanskom zbore v Žiline

Kresťanský zbor v Čadci

Navštívte nás

Dom kultúry v Čadci, klubovňa číslo 3

Matičné námestie 1434/11,  Čadca

Mailový kontakt: kzcadca@gmail.com

Telefón: 0904 273 913